Bedemandens arbejde


· Sørger for det praktiske arbejde med at arrangere bisættelsen/begravelsen, efter samtale med de pårørende.

  En samtale hvor bedemanden kommer hjem til de pårørende, hvor de nødvendige underskrifter på diverse dokumenter skal på plads.
· Afhenter dødsattest.
· Anmelder dødsfaldet til begravelsesmyndigheden, og sørger for at skifteretten, folkeregistret og de sociale myndigheder underrettes.
· Udfylder og ordner alle nødvendige papirer og anmeldelser. F.eks. dødsanmeldelse, ansøgning om begravelseshjælp og efterlevelseshjælp hos det offentlige, fuldmagter til ansøgning om eventuel begravelseshjælp

  hos Dansk Ligbrændingsforeninng, Syge- forsikringen Danmark, fagforening osv.

· Aftaler højtideligheden med præsten og henviser de pårørende til en samtale med præsten, såfremt der er tale om medlemskab af den danske folkekirke.
· Hvis der ikke er medlemskab af den danske folkekirke, kan de pårørende eller bedemanden arrangere en borgerlig bisættelse.
· Tager kontakt til sygehus eller plejehjem for aftale om afhentning af afdøde.

· Tager kontakt til kirke, begravelsesvæsen, kirkegård og krematorium, hvor bestillinger afgives.
· Træffer aftaler med blomsterhandler, bogtrykker, aviser, stenhugger, kaffebord, bespisning og hvad de pårørende måtte have af ønsker.
· Afhenter og aftaler urnens anbringelse med de pårørende og kirkegården. Søger eventuelt kirkeministeriet om tilladelse til spredning af asken over åbent hav.
· Sørger for betaling (udlæg) for rekvirerede ydelser fra leverandører og offentlige institutioner, for endeligt at udskrive en faktura til de pårørende, hvor eventuel begravelseshjælp bliver modregnet.